Ieverans en nieverans "Dit zijn zelden of nooit gehoorde verhalen van een schier ongekend volk
dat verspreid leeft tussen de andere volkeren. Verhalen vol spot, soms
zelfs licht cynisch. Meermalen vervormen ze bestaande verhalen en geven
simpathieke trekjes aan figuren die gewoonlijk als 'kwaad' of 'slecht'
worden gezien. Zo ontmaskeren ze dikwijls de dubbelzinnige moraal over de
'goeden' en de 'slechten'.
klik op de foto om te downloaden