LEGENDES EN VERHALEN VAN
HET VOLK VAN IEVERANS EN NIEVERANS
Dit zijn de onlangs ondekte en dus zelden of nooit gehoorde verhalen van een schier ongekend volk dat verspreid leeft tussen de andere volkeren.
Zij die tot dit volk behoren kennen mekaar wél en ze delen dezelfde cultuur. Ze hebben geen eigen land wél een eigen taal. Ze zijn nooit gehinderd door landhonger of prestiedorst. Ze hebben geen architectuur noch beeldhouwwerken, bloedige veldslagen hebben ze niet geleverd, grote uitvindingen niet gedaan.
Ze hebben geen geschiedenisschrijvers en bovenal hebben ze lak aan gezag en zijn wetten.
Dat alles weerspiegelt zich in de weinige van hen bewaard gebleven verhalen. Het zijn verhalen vol spot, soms zelfs licht cynisch. Meermaals vervormen ze bestaande verhalen en geven simpatieke trekjes aan figuren die gewoonlijk als 'het kwaad' worden gezien. Zo
ontmaskeren ze dikwijls het dubbelzinnige van 'Dé Goede en dé Slechte' en de bestaande moraal daarrond.
Hun basisthema is dus niet zelden: "leugens en bedrog".


Het Volk van Ieverans en Nieverans: Barengrés, Didikais, Tinkers, Tsoerikas, Barakoos, Jipenessen, Dromengroos, Kalékashés, Swagmen, de Vaerende Luyden….


Dit is een solo-voorstelling door Joe Baele.
Deze verhalencyclus is geschikt voor niet-zo-jonge-luisteraars van laat ons zeggen 8 tot 88 jaar.
De duurtijd is flexibel en overeen te komen:
3 x 30 minuten, 2 x 40 minuten….
Er kan overal gespeeld worden, er is weinig tot geen décor.
Indien gewenst, en overeen gekomen, kunnen deze vertellingen rond onze Engelse Zigeunerwoonwagen gebracht worden.
Deze verhalen zitten o.a. ook in ons straatprogramma: GADJOJOE

kontakteer:
1)vzw.De Waaier-Warandestraat,13/D 9000 Gent tel.09/2338148
Email:info@dewaaiervzw.be
2)Joe Baele-diamantslijpersstraat 8, 8000 Brugge, telfax.050/340405 
email: gadjo@joebaele.be

Subsidiemogelijkheden:
Min.Vl.Gemeenschap
Afd.Volksontwikkeling & Bibliotheekwerk
Cultuuraanbod PODIUM
Volksontwikkeling@vlaanderen.be
Yvesb.debacker@wvc.vlaanderen.be